Athro/Athrawes Cynradd / Primary School Teacher

Recruiter
Dosbarth
Location
Aberaeron,Dyfed,United Kingdom
Salary
£85 - £138 Per Day, Holiday Pay
Posted
13 Sep 2021 20:49
Closes
11 Oct 2021 23:59
Reference
1320317373
Sector
Academy
Job Level
Teaching / Lecturing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Athro/Athrawes Cynradd / Primary School Teacher

Mae Dosbarth yn chwilio am Athrawon cynradd i ymuno â'n tîm cyfeillgar a phroffesiynol. Rydym yn awyddus i recriwtio Athrawon brwdfrydig ac ymroddgar i weithio mewn ysgolion yn y ardal o Aberaeron.Wrth ymuno â Dosbarth, cewch gyfle i weithio mewn amrywiaeth o ysgolion ar draws y sir a fydd yn rhoi cyfle i chi rwydweithio a chael swyddi hir dymor neu barhaol, neu os byddai'n well gennych, waith cyflenwi o ddydd i ddydd. Rydym wedi ymrwymo i godi safonau a darparu gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol i amrywiaeth o ysgolion ar draws y sir. Cewch wasanaeth cyfeillgar, personol gennym gydag oriau gwaith hyblyg, cyfraddau tâl wythnosol cystadleuol iawn, gwaith mewn ysgolion lleol a gwasanaeth 24/7 os oes angen cymorth a chefnogaeth arnoch.Ermwyn bodyn Athro Cyflenwi Cynradd llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau phrofiadauisod: * Y wybodaeth a'r galluiad dysgu'r cwricwlwm cenedlaethol. * Angerdd dros ddysgu a'r gallu i fod yn gyfeillgar ac yn hyblyg. * Tystysgrif Datgelu a Gwahardd (DBS) neu wedi ymuno â'r Gwasanaeth Diweddaru Datgelu gwahardd (Update System) neu'r parodrwydd i'w * Bod yn gofrestredig gyda Chyngory Gweithlu Addysg (EWC) neu'n barodi ymuno. * Bod yn athro cymwysedig (SAC) neu'n athro newydd gymhwyso. * 2 dystlythyr wedi'u harw y ddogan Ysgol / Tiwtor++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Dosbarth is looking for Primary Teachers to join our friendly and professional team. We are eager to recruit enthusiastic and dedicated Teachers to work in schools in the Aberaeron area.Joining Dosbarth will give you the opportunity to work in a variety of schools across the county where you can network and work in permanent or short-term posts or if you'd prefer, daily supply work. We are dedicated to raising standards and providing a friendly and professional service to a variety of schools in the county.We provide a friendly personal service with flexible working hours, competitive weekly pay, work in local schools. We also offer a 24/7 service if you need advice or support.To be a successful Supply Teacher, you will have the following skills end experiences: * The knowledge and ability to teach the national curriculum. * A passion for teaching and the ability to be friendly, flexible and adaptable. * A current DBS or Update Service Registration or the willingness to complete one. * Being registered with the Education Workforce Council or being prepared to join. * Be a fully qualified teacher (QTS) or an NQT. * 2 references which must be supplied by a school/ college tutor

Apply

Recommended jobs